​Skærmbriller til medarbejder

Få optimeret dit syn på din arbejdsplads

​Langt de fleste mennesker har i dag et arbejde; er i gang med en uddannelse eller har en hobby, hvor der indgår en del skærmbrug.

For rigtig mange er det svært at holde fokus på skærmen en hel dag eller bare nogle timer, også selvom de konstant bruger briller i det daglige. Ofte kommer der problemer med røde, trætte og tørre øjne. Derudover opstår der problemer som hovedpine, øjenstress og ondt i nakken.

Normalt er der gjort en masse for, at arbejdspladen, for hver enkelte medarbejder, har en nogenlunde korrekt ergonomisk indstilling med de korrekte funktionelle kontormøbler.

Men synet er en ligeså vigtig, om ikke en større faktor for, at du kan arbejde problemfrit og være mest værdifuld for din arbejdsplads.

Så gør din arbejdsgiver opmærksom på, når du oplever stressede øjne og nogle af de ovennævnte symptomer. Det er ikke mindst i virksomhedens interesse, at du fungerer optimalt synsmæssigt.

Skærmbriller kan laves både som en enkeltstyrkeskærmbrille og flerstyrkeskærmbrille. Sidstnævnte er i langt de fleste tilfælde den mest fleksible løsning, til forskellige nærafstande ved arbejdspladsen.

Hvilken løsning der passer dig bedst, finder vi ud af sammen.

​I Danmark er der en lovgivning som sikrer, at du som arbejdstager er berettiget til en skærmbrille, som din arbejdsgiver skal betale for dig, såfremt dine egne briller ikke er synsmæssigt tilstrækkelige på din primære arbejdsplads / arbejdsopgave, som du bliver stillet.

Arbejdstilsynet har udgivet en vejledning, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15.12.1992 om skærmbriller, hvor regler og retningslinjer for synskorrigerende hjælpemidler til skærmarbejde beskrives.

Et uddrag af bekendtgørelse (§6) vedrørende anskaffelsen af skærmbriller lyder bl.a.:

Stk. 1

​Den ansatte har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn:

  • ​Inden arbejdet ved skærmterminalen påbegyndes
  • Med jævne mellemrum herefter
  • Når der opstår synsproblemer, der kan skyldes arbejdet ved skærmterminalen

Stk. 2

Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne kvalifikationer dvs. en optiker eller øjenlæge.

Stk. 3

Den ansatte har ret til en øjenundersøgelse hos en speciallæge, hvis den i stk. 1 og 2 nævnte undersøgelse viser, at dette er nødvendigt.

Stk. 4

Den ansatte skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis de i stk.1 til 3 nævnte undersøgelser viser, at dette er nødvendigt og, hvis den ansattes egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.

Stk. 5

Arbejdsgiveren skal sikre den ansatte adgang til de i stk. 1 til 3 nævnte undersøgelse uden udgifter og så vidt muligt inden for normal arbejdstid og har desuden pligt til at sørge for, at den ansatte får udleveret de i stk. 4 nævnte briller eller kontaktlinser uden omkostninger for den ansatte.