Ansvar / autorisation

Ansvar / Autorisation

Ansvar

Som butik og optikere har vi et ansvar overfor dig som kunde. Det vil vi til enhver tid sørge for, at leve op til. Nedenunder er der et link til Optikerforeningen, hvor blandt andet der skrives om tavshedspligt, samarbejde med læger og reklamation.

​Autorisation

Arbejdet som optiker, optometrist eller kontaktlinseoptiker er reguleret efter Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Loven omfatter alle sundhedspersoner lige fra læger, tandlæger til sygeplejersker, jordemødre og optikere.

Som optiker må du ikke kalde dig optometrist. Titlen er beskyttet og forbeholdt professionsbachelorer og kontaktlinseoptikere.

Ifølge autorisationsloven er det kun optikere med en kontaktlinseautorisation, der må tilpasse kontaktlinser. Optikere, der ikke har autorisationen, må kun tilpasse kontaktlinser som assistent til en kontaktlinseoptiker.